Chi tiết Sản phẩm
HỆ THỐNG THỐNG KÊ, BÁO CÁO SỐ LIỆU TRỰC TUYẾN
Hệ thống Thống kê số liệu, báo cáo số liệu trên môi trường Internet từ cấp cơ sở lên các cấp cao hơn (cấp xã lên đến cấp Trung ương).

1.  Tổng quan


    Hiện nay công tác thống kê, báo cáo số liệu giữa các cấp trong cơ quan nhà nước hầu như vẫn thực hiện theo phương pháp thủ công. Cấp dưới gửi công văn kèm theo bảng biểu thống kê số liệu lên cấp trên, cấp trên tổng hợp số l (một cách thủ công dưới dạng giấy hoặc file dữ liệu đơn lẻ, ví dụ excel) của các đơn vị cấp dưới rồi gửi lên cấp cao hơn.

    Hệ thống Thống kê, báo cáo số liệu trực tuyến có mục tiêu tin học hóa công tác thống kê, báo cáo số liệu. Với Hệ thống, công tác thống kê, báo cáo số liệu sẽ được thực hiện một cách thuận tiên, chính xác, nhanh chóng và rất kinh tế.

2.  Chức năng

Hệ thống Thống kê, báo cáo số liệu trực tuyến có các chức năng cơ bản sau:

-   Chức năng quản trị, phân quyền người dùng:


     Đảm bảo bảo mật số liệu, và phân quyền hạn giữa các cấp, giữa các đơn vị chuyên môn.

-   Chức năng cập nhật số liệu:


     Cho phép cập nhật số liệu trực tiếp hoặc chuyển đổi từ file dữ liệu có sẵn.

-   Chức năng tự động tổng hợp số liệu:


     Cho phép tự động tổng hợp số liệu do các đơn vị cấp dưới gửi

-   Chức năng gửi số liệu thống kê:


     Cho phép gửi các biểu mẫu báo cáo thống kê lên cấp cao hơn

-   Chức năng quản lý chỉ tiêu thống kê, đối tượng thống kê, các mẫu báo cáo số liệu


     Cho phép định nghĩa mới, chỉnh sửa chỉ tiêu, đối tượng thống kê và các mẫu báo cáo số liệu phù hợp với yêu cầu mới.

-   Chức năng lưu trữ số liệu thống kê theo các năm


     Lưu trữ lịch sử số liệu phục vụ nhu cầu dự báo và phân tích số liệu

-   Chức năng hỗ trợ công tác dự báo


3.  Công nghệ phát triển

-   Công cụ phân tích thiết kế: UML, Rational Rose.

-   Ngôn ngữ lập trình: Visual Studio 2005/2008, PHP; ArcObjects


-   Hệ quản trị CSDL: MS SQL Server 2005/2008; Oracle


-   Công nghệ GIS: ArcGIS – ESRI


4.  Danh sách khách hàng tiêu biểu

-   Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

-   Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thuộc dự án: HỆ THỐNG THỐNG KÊ, BÁO CÁO SỐ LIỆU TRỰC TUYẾN
Khách hàng tiêu biểu
Download Sản phẩm và Tài liệu liên quan
Có tổng số: 0 tài liệu.
Các Sản phẩm liên quan
HỆ THỐNG ATLAS TRỰC TUYẾN
WEBSITE, CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
HỆ THỐNG KHAI THÁC DỮ LIỆU GIS TRÊN INTERNET - WEBGIS
HỆ THỐNG QUẢN LÝ, THEO DÕI, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN
CƠ SỞ DỮ LIỆU THÔNG TIN KINH TẾ XÃ HỘI TRÊN NỀN GIS
CƠ SỞ DỮ LIỆU TRÊN NỀN GIS
Sản phẩm khác
 
HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI - ELIS
PHẦN MỀM HỖ TRỢ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI (TKMAP2015)
PHẦN MỀM XÂY DỰNG BẢN ĐỒ GIÁ ĐẤT
HỆ THỐNG ATLAS TRỰC TUYẾN
WEBSITE, CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
HỆ THỐNG KHAI THÁC DỮ LIỆU GIS TRÊN INTERNET - WEBGIS
CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
CƠ SỞ DỮ LIỆU TÍCH HỢP TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
HỆ THỐNG THỐNG KÊ, BÁO CÁO SỐ LIỆU TRỰC TUYẾN
HỆ THỐNG QUẢN LÝ, THEO DÕI, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN
HỆ THỐNG GIS CHUYÊN NGÀNH TNMT
CƠ SỞ DỮ LIỆU THÔNG TIN KINH TẾ XÃ HỘI TRÊN NỀN GIS
CƠ SỞ DỮ LIỆU TRÊN NỀN GIS
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Nhớ mật khẩu:
Quên mật khẩu
Đăng ký tài khoản
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang truy cập: 1
Số người truy cập hôm nay: 3
Tổng số lượt truy cập: 195858
Tổng số thành viên: 246
Copyright © 2011 - Bản quyền thuộc về Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS
Địa chỉ: số 28 - Phạm Văn Đồng - Cầu Giấy - Hà Nội. Điện thoại: 04 37548161 - Fax: 04 37548925 - Email: cirensoft@tnmt.vn